przejdź do zawartości

Zasady i kompetencje rodzinnej pieczy zastępczej

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, poprzez:
 • traktowanie  dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
 • zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
 • zapewnianie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
 • zapewnianie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
 • zaspokajanie jego potrzeby emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
 • zapewnianie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka,
 • umożliwianie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi,
  chyba że sąd postanowi inaczej.

 

Kompetencje rodzinnej pieczy zastępczej:
 1. Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa.
 2. Zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz kompensacja opóźnień.
 3. Wzmacnianie więzi pomiędzy dziećmi a ich rodzinami biologicznymi.
 4. Umożliwienie dzieciom nawiązania bezpiecznych, pozytywnych i trwałych związków na całe życie.
 5. Praca zespołowa w celu rozwiązania problemu dziecka lub całej rodziny
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO