przejdź do zawartości

Hostel

W ramach Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Hostel posiadający 12 miejsc noclegowych i bazę sanitarno-kuchenną. Przeznaczony jest dla osób, które znalazły się nagle w sytuacji kryzysowej, zagrażającej ich zdrowiu lub życiu. Mogą one wówczas skorzystać z czasowego schronienia w celu izolacji od sprawcy, rodzinnego środowiska, bądź przemyślenia swojej sytuacji i podjęcia decyzji co do dalszego życia. Mają zapewnione bezpieczeństwo i wsparcie w rozwiązywaniu problemów. Czas pobytu w Hostelu może trwać trzy miesiące z możliwością przedłużenia w uzasadnionych przypadkach kolejny miesiąc. W tym czasie osoba wykorzystując zasoby własne i pomoc specjalistów przygotowuje i wciela w życie plan naprawy sytuacji kryzysowej i wyjścia z przemocy/ kryzysu. Po opuszczeniu Hostelu nadal utrzymywany jest monitoring osób poprzez m.in. doraźne poradnictwo i wsparcie. Prawa i obowiązki osób korzystających z tej formy pomocy określa Regulamin Hostelu.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO