przejdź do zawartości

Poradnictwo specjalistyczne

Specjalistyczna pomoc psychologiczna, reedukacyjna, rehabilitacyjna i diagnostyczno -konsultacyjna dla :
  • Dzieci w rodzinach zastępczych
  • Rodzin zastępczych i ich dzieci
  • Rodziców biologicznych dzieci przebywających w pieczy zastępczej
  • Kandydatów na opiekunów zastępczych
Specjaliści w Zespołu:
  • Psycholog
  • Pedagog
  • Prawnik
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO