przejdź do zawartości

Charakterystyka Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie

Dom Pomocy Społecznej w Ślesinie jest jednostką organizacyjną powiatu konińskiego działającą na podstawie:
 1. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej .  (t. j. Dz. U. z 2020 r.,  poz. 1876).
 2. Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r.o ochronie zdrowia psychicznego (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz.685).
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).
 4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1282).
 5. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym(t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 920).
Placówka funkcjonuje całodobowo, przeznaczona jest dla 100 osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dom położony jest w Ślesinie przy ul. Kościelnej 46. Celem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, edukacyjnych, społecznych i religijnych na poziomie obowiązującego standardu oraz umożliwianie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w przypadku niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę lub gminę.
Działalność polega w szczególności na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • prowadzeniu zajęć terapeutycznych ,
 • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
 • opiekę higieniczną,
 • kontakty z otoczeniem,
 • zajęcia rehabilitacyjne
Dom zapewnia wszystkim mieszkańcom wsparcie dostosowane do indywidualnych niezbędnych potrzeb, respektując prawa wolności człowieka przy jednoczesnym przestrzeganiu takich wartości jak: ochrona godności osobistej, poczucie intymności, niezależność dostosowaną do poziomu sprawności, możliwość rozwoju osobowości, możliwość dokonywania wyboru, poczucie bezpieczeństwa, swobodne kontakty ze środowiskiem.

Adres:
Dom Pomocy Społecznej
Dyrektor: Joanna Wołyńska
ul. Kościelna 46
62-561 Ślesin
tel. 63 270-41-37

e-mail: sekr@powiat.konin.pl
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO