przejdź do zawartości

Praca z rodziną w środowisku

Kiedy interwencja ma miejsce w miejscu w środowisku lokalnym:

 -  zapoznajemy się z sytuacją rodzinną w miejscu zamieszkania klienta, jego problemami i oczekiwaniami,

 -  diagnozujemy problem / kryzys,

 - szukamy mocnych stron klienta, które mogą okazać się pomocne przy wychodzeniu z kryzysu,

 - tworzymy wspólnie z klientem plan pomocy i jego wdrażanie,

 -  przedstawiamy zakres świadczonych usług przez pracowników OPRiIK.

 

Wizyty w środowisku organizowane są w oparciu o informacje uzyskane z:

- Komendy Miejskiej Policji w Koninie, dzięki wdrożeniu procedury "Niebieskiej Karty", rejestrującej zjawisko przemocy w rodzinie,

- Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu konińskiego,

-  innych służb wchodzących w skład  gminnych zespołów interdyscyplinarnych (służby zdrowia, szkoły, sądy,  itd.),

- bezpośredniej rozmowy z osobą zainteresowaną, bądź z osobą z jej bliskiego otoczenia (rodzina, przyjaciele, sąsiedzi).

 

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie prowadzony jest przez Powiatowe Centrum Pomocy   Rodzinie w Koninie. Swoja działalność prowadzi od lutego 2006 roku. Obejmuje swoim działaniem powiat koniński.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO