przejdź do zawartości

Legitymacja osoby niepełnosprawnej

Legitymacje wydaje się na podstawie następujących dokumentów:

Legitymacje wydaje się na podstawie następujących dokumentów:
•    wniosek o wydanie legitymacji
•    prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień wydane przez Powiatowy Zespól do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
•    aktualne zdjęcie o wymiarach 35x45 mm ,

Wniosek wraz z załącznikami można składać osobiście w siedzibie
Powiatowego Zespołu lub przez osobę upoważnioną.

Legitymacja uprawnia do korzystania z ulg, tj.: komunikacja miejska i podmiejska, przejazdy PKP itp. Szczegółowe informacje można uzyskać w instytucjach i zakładach przyznających ulgi na podstawie odrębnych przepisów.

Wystawienie pierwszej legitymacji jest bezpłatne. Za wydanie duplikatu legitymacji pobiera się opłatę w wysokości 15 zł (nr konta dostępny w siedzibie Powiatowego Zespołu)

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO