przejdź do zawartości

Informacje

Zespół ds. Realizacji Świadczeń:

pokój 469, 464
tel. 63 243 03 08

Skład Zespołu:

Kierownik Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej
Kinga Stępińska – specjalista pracy socjalnej
e-mail: kinga.stepinska@pcpr.konin.pl

Pracownicy Zespołu ds. Realizacji Świadczeń i Pomocy Instytucjonalnej

Karolina Turkiewicz  – specjalista pracy socjalnej
e-mail: karolina.turkiewicz@pcpr.konin.pl
Monika Przybyłowicz-Jackowska
e-mail: monika.jackowska@pcpr.konin.pl
 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO