przejdź do zawartości

Współpraca z otoczeniem społecznym

Współpracujemy z :
 • Ośrodkami Pomocy Społecznej z powiatu konińskiego
 • Sądami Rejonowymi
 • Zespołami Kuratorskiej Służby Sądowej
 • Przedstawicielami samorządów lokalnych
 • Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Komendą Miejską Policji w Koninie
 • Wielkopolskim Ośrodkiem Adopcyjnym w Koninie
 • Organizacjami pozarządowymi:
  • Towarzystwem NASZ DOM
  • Towarzystwem Inicjatyw Obywatelskich (placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego)
  • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Koninie (placówki opiekuńczo – wychowawcze wsparcia dziennego)
  • Fundacją im. doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ
  • Fundacją Mielnica
 • Szkołami:
  • Szkołami z powiatu konińskiego:
 • podstawowymi
 • szkołami ponadpodstawowymi m.in. liceum, technikum, szkoły branżowe I i II stopnia
 • szkołami policealnymi
 • specjalnymi ośrodkami szkolno-wychowawczymi
 • Szkołą wyższą:
 • Akademią Nauk Stosowanych w Koninie
(wolontariat na rzecz dzieci i młodzieży w rodzinach zastępczych)
 • Służbą Zdrowia
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO