przejdź do zawartości

Kontakt

Rodzaj pomocy, jej zakres i formy każdorazowo dostosowane są do indywidualnych potrzeb klienta. Prowadzimy konsultacje i poradnictwo jednorazowe lub też dłuższy kontakt — terapia, wsparcie, psychoedukacja.

Proponowane formy pracy w ośrodku z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i różnych poziomów interwencji:

  • Doradztwo i poradnictwo — konsultacje bezpośrednie lub telefoniczne.
  • Różne formy pomocy dostępne w ośrodku świadczone w formie:
    konsultacji psychologicznych, prawnych, terapeutycznych, psychoedukacyjnych, pedagogicznych, program korekcyjno edukacyjny dla sprawców przemocy, grupy wsparcia dla ofiar przemocy.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO