przejdź do zawartości

Rodziny zastępcze zawodowe

Rodziny zastępcze zawodowe w powiecie konińskim
Rodziny zastępcze zawodowe

 

 1. Rodziny zastępcze zawodowe  
 • Mirosława i Hieronim Prus
            
  Kamienica 14
             62-530 Kazimierz Biskupi
 • Lidia Dryjer
            ul. Kościelna 21A
            62-560 Skulsk
 • Katarzyna Nair
            Krzywda 6
            62-530 Kazimierz Biskupi
 • Emilia i Andrzej Strużyńscy
           Janowice ul. Diamentowa 39
           62-571 Stare Miasto
 • Iwona i Sebastian Goińscy
           ul. Wjazdowa 1
           62-540 Kleczew
 • Justyna i Łukasz Konwerscy
           Popielewo 2a
           62-560 Skulsk
 • Celina Kapuścińska
          ul. Słoneczna 14
          62-550 Wilczyn
 1. Rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcję pogotowia rodzinnego
 • Zofia i Józef Walkowscy
            
  Brzeźniak 1A
             62-590 Golina
 • Magdalena i Dariusz Leonczuk
           ul. Wiosenna 10
           62- 513 Brzeźno

     3. Rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne

 • Katarzyna i Tomasz Jakubowscy
            Brzeźniak 52 A
            62-590 Golina
 • Anna i Wiesław Wysoccy
           Łagiewniki 46
          62-580 Grodziec
 • Joanna Walkowska Kurek i Arkadiusz Kurek
          Brzeźniak 1A
          62-590 Golina
 • Dorota Czorniej
           Lądek 11
          62-580 Grodziec

   4. Rodzinne domy dziecka

 • Elżbieta i Józef Urbaniak
            
  ul. Porzeczkowa 10
             62-571 Stare Miasto
 • Emilia i Błażej Michalak
             Chlebowo 5
             62-619 Sadlno
 • Krystyna i Leszek Gralak
             
  Kryszkowice 58
             62-619 Sadlno
 • Grażyna i Marek Kamińscy
            Krzymowo 9A
           62-619 Sadlno
 • Jadwiga i Mirosław Sobczak
           Nowy Krzymów 14
           62-513 Krzymów
Ogólne zasady rodzinnej opieki zastępczej:
 • Zapewnienie kompleksowych usług w oparciu o środowisko dziecka,
  jego rodzinę i przyjaciół.
 • Pomoc w odbudowaniu i podtrzymywaniu związków między dziećmi umieszczonymi
   w rodzinnej opiece zastępczej a rodzinami naturalnymi.
 • Opieranie się na pozytywnych cechach i zachowaniach zarówno dziecka,
  jak i jego rodziny.
 • Realizacja opracowanego celu usługi w oparciu o zespół składający
  się z opiekunów zastępczych, pracowników służb pomocy dziecku i rodzinie, różnego rodzaju specjalistów, pracowników socjalnych, pedagogów rodzinnych, wolontariuszy oraz w miarę możliwości rodziców naturalnych dziecka.
 • Zachęcanie dziecka i jego rodziny do uczestnictwa w opracowywaniu planu usługi i jej celów
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO