przejdź do zawartości

Karty parkingowe

Karta parkingowa przysługuje: -dla orzeczeń wydanych po 1 lipca 2014r.

1) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,ze wskazaniem - spełnia przesłanki w pkt 9 w orzeczeniu,
2) osobie niepełnosprawnej zaliczonej do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, ze wskazaniem - spełnia przesłanki w pkt 9 w orzeczeniu,
3) osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku, ze wskazaniem-spełnia przesłanki w pkt 9 w orzeczeniu,
4) placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Karta parkingowa przysługuje: -dla orzeczeń wydanych przed 1 lipca 2014r,
1) tylko osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego stopnia wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N, ze wskazaniem - spełnia przesłanki w pkt 9 w orzeczeniu.

WYMAGANE DOKUMENTY:
 
Wniosek o wydanie karty parkingowej dla osoby niepełnosprawnej.
 
Wnioski składa osoba niepełnosprawna OSOBIŚCIE do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Hurtowa 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty, pod nr 63/243-03-09, 509-443-276.
 
Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:
1) jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów
z ciemnymi szkłami;
2) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej- 21 złotych;
Nr konta 27 1320 1016 2790 0006 2000 0020
3) oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień - do wglądu
 
 Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki.
 
Wnioski składa się OSOBIŚCIE do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie, ul. Hurtowa 1, po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty, pod nr 63/243-03-09, 509-443-276.
 
Ważne: Do wniosku placówki dołącza się:

1) dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej- 21 złotych;
Nr konta 27 1320 1016 2790 0006 2000 0020
2) do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o:
1) posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki;
2) prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO