przejdź do zawartości

Grupa wsparcia

Grupa wsparcia rodzin zastępczych z powiatu konińskiego

Funkcjonuje od 04.07 2012 roku. Świadczy wsparcie dla rodzin zastępczych zawodowych, niezawodowych i spokrewnionych. Moderatorem spotkań jest kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej  Dorota Kaźmierczak. Spotkania grupy odbywają się w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
Celem spotkań grupy wsparcia jest:

  • wymiana doświadczeń,
  • poszerzanie wiedzy i umiejętności,
  • przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu,
  • poszukiwanie innowacyjnych form pracy wychowawczej.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO