przejdź do zawartości
Menu

Aktualności

Poniżej przedstawiamy najświeższe newsy z regionu.

Warsztaty wyjazdowe, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

19 – 20.04.2024 roku w Ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie, odbyły się warsztaty wyjazdowe, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w ramach projektu "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
czytaj więcej

Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim

Projekt jest dofinansowany ze środków Programu „Fundusze Europejskie dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027” w ramach działania 6.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.  
czytaj więcej

Warsztaty wyjazdowe rozwijające kompetencje społeczne w ramach projektu: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

Na terenie Łodzi oraz Rzgowa (województwo łódzkie) w dniach 15 – 16.04.2024r. odbyły się warsztaty wyjazdowe rozwijające kompetencje  społeczne w ramach projektu: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej. Uczestnicy projektu to 20  małoletnich przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu konińskiego w wieku od 8-13 lat:
czytaj więcej

Powołanie nowego składu Powiatowej Spolecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Starosta koniński Stanisław Bielik wręczył akty powołania nowo powołanym członkom Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Konińskim. Rada, która jest organem opiniodawczo-doradczym, zajmuje się m.in. inspirowaniem przedsięwzięć na rzecz osób niepełnosprawnych. Jej członkowie zostali powołani na czteroletnią kadencję do 2027 roku.
czytaj więcej

Informacja o zamówieniu publicznym pn. „Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” (zamówienie podzielone na 13 części)

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.  
czytaj więcej

Informacja o zamówieniu publicznym pn. „Usługi z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej” (zamówienie podzielone na 13 części)

czytaj więcej
strona 1 z 40
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO