przejdź do zawartości

Formy kontaktu

Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

 ul. Kościelna 46, 62-561 Ślesin

Telefon: 63 270 44 30,  Fax: 63 270 51 26

E-mail: interwencja@pcpr.konin.pl

Zapraszamy codziennie od poniedziałku do piątku od godziny 7.00 do 15.00

Pracownicy ośrodka:

dr Jacek Biskupski – kierownik
jacek.biskupski@pcpr.konin.pl

mgr Przemysław Radoszewski - psycholog
przemyslaw.radoszewski@pcpr.konin.pl

mgr Julita Dziubczyńska – aspirant pracy socjalnej
julita.dziubczynska@pcpr.konin.pl

 

Nasi specjaliści

mgr Nikola Juzala – Grabowska - prawnik

mgr Ewa Kubicka - terapeutka uzależnień

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO