przejdź do zawartości

Klauzula informacyjna PCPR Konin

Klauzula informacyjna
Zgodnie z Ogólnym  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie Ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie przepływu takich danych (RODO)  informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  z siedzibą w Koninie, ul. Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin, którego reprezentuje Pani Elżbieta Sroczyńska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie.
2. Inspektorem ochrony danych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie jest Pani Karolina Pawłowska, e-mail: inspektor.ochrony@pcpr.konin.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uzyskania przez Państwa pomocy i wsparcia ze strony PCPR Konin na podstawie ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz ustaw i przepisów branżowych.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez zgodnie z instrukcją w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt PCPR Konin.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprosto¬wania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane  osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: wymogiem ustawowym.
Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność rozpatrywania wniosków, udzielenia pomocy oraz wsparcia przez naszą instytucję.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO