przejdź do zawartości

Formy rodzinnej pieczy zastępcze

W myśl Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2023r., poz. 1426, 1429) wyróżnia się następujące formy pieczy zastępczej:

 • Rodzina zastępcza:
 • Spokrewniona, mogą ją stanowić małżonkowie (lub osoba samotna) będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka.
 • Niezawodowa, mogą nią być małżonkowie (lub osoba samotna)
  nie będący wstępnymi i rodzeństwem dziecka.
 • Zawodowa, w tym:
  • zawodowa pełniąca funkcje pogotowia rodzinnego,
  •  zawodowa specjalistyczna dla:

-  dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością,

-  dzieci niedostosowanych społecznie,

-  małoletnich matek z dziećmi.

 • Rodzinny dom dziecka.
 • Rodzina pomocowa jest to forma rodzinnej pieczy zastępczej,
  która wspiera rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO