przejdź do zawartości

Wolontariat

Wolontariat adresowany do dzieci i młodzieży przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej. Zespół wolontariuszy tworzą studenci kierunku praca socjalna Państwowej Szkoły Zawodowej w Koninie. Celem wolontariatu jest wspieranie rozwoju dzieci młodzieży w pieczy zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
Zespół do spraw Pieczy Zastępczej zaprasza studentów Akademii Nauk Stosowanych w Koninie do współpracy w wolontariacie
Konin, ul. Al. 1 Maja 9, 3 piętro, pokój nr 467


Gwarantujemy:
  • zdobycie doświadczenia w znakomitym gronie specjalistów do spraw pieczy zastępczej
  • 100% satysfakcji z wykonywanej pracy 

Opiekun wolontariatu: mgr Dorota Kaźmierczak
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO