przejdź do zawartości

Telefon zaufania

Telefon zaufania przeznaczony jest w szczególności do:
  • zgłaszania sytuacji kryzysowych zagrażających zdrowiu i życiu klienta,
  • uzyskania wsparcia emocjonalnego od specjalisty pracy z rodziną w chwili wystąpienia nagłego kryzysu, konfliktu małżeńskiego lub rodzinnego,
  • uzyskania samej informacji dotyczącej możliwych form wyjścia z kryzysu.

512 493 486

Czynny: codziennie 7.00 - 22.00

 

1. Wykaz jednostek udzielajacych pomocy ofiarom przemocy w rodzinie na terenie wojewodztwa wielkopolskiego

2. Wspacie osób doznajacych przemocy w rodzinie 2015 instytucje samorzadowe 1

3. Wspacie osob doznajacych przemocy w rodzinie 2015 instytucje pozarzadowe 2

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO