przejdź do zawartości

POKL 2009

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w ramach Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

 

 Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt systemowy pt: "MOGĘ PRACOWAĆ - wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Realizacja Projektu trwa od 01.04.2008 roku i przewidziana jest do 31.12.2013 roku, jednakże w każdym roku planowane jest skierowanie działań do innych beneficjentów. Celem projektu jest zwiększenie możliwości dostępu do rynku pracy oraz integracja społeczna osób zagrożonym marginalizacją społeczną i zawodową. W roku bieżącym wartość projektu wynosi 291.762,98 zł w tym wysokość dofinansowania przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w formie dotacji rozwojowej stanowi kwota 261.127,87 złotych.

W ramach projektu w 2009 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie objęło pomocą 11 wychowanków rodzin zastępczych z terenu powiatu konińskiego oraz 30 osób niepełnosprawnych, uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wilczynie i Mielnicy Dużej. Działania skierowane do wychowanków rodzin zastępczych realizowane są na podstawie indywidualnego planu działań i obejmują m.in.:

 • kurs prawa jazdy kat. B,
 • kurs zawodowy: kierowca wózków jezdniowych,
 • kurs zawodowy: stylizacja paznokci i wizaż,
 • pomoc rzeczowa na zagospodarowanie,
 • pomoc pieniężna na kontynuację nauki,
 • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym,
 • warsztaty szkoleniowe z psychologiem,
 • warsztaty szkoleniowe z doradcą zawodowym

 

Działania skierowane do osób niepełnosprawnych to:

 • 5-cio dniowe warsztaty szkoleniowe realizowane w Osieku k.Skórcza, kierowane bezpośrednio do osób niepełnosprawnych, jak i ich opiekunów, w ramach których odbywają się zajęcia z prawnikiem, psychologiem, doradcą zawodowym oraz pracownikami socjalnym i doradcą ds. osób niepełnosprawnych PCPR w Koninie,
 • indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne,
 • turnusy rehabilitacyjne,
 • zajęcia pt. „Poznajemy Urząd Pracy” realizowane przez doradcę ds. osób niepełnosprawnych.

 

Ponadto w ramach realizacji projektu utworzony został i nadal działa punkt informacyjny dla osób niepełnosprawnych, gdzie doradca ds. osób niepełnosprawnych udziela informacji w zakresie:

 • aktualnych programów PFRON na szczeblu powiatowym i wojewódzkim,
 • możliwości pobrania odpowiednich, obowiązujących wniosków oraz pomoc w ich wypełnieniu,
 • ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych,
 • aktualnych ofert pracy dla osób niepełnosprawnych,
 • możliwości wsparcia dla osób niepełnosprawnych w powiecie,
 • pomocy w uzyskaniu porady prawnej,
 • pomocy w uzyskaniu porady psychologicznej.

Konin, dn. 29.04.2009 r. 

Sporządziła:
Kinga Stępińska – koordynator projektu

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO