przejdź do zawartości

ŚDS Ślesin

Środowiskowy Dom Samopomocy w Ślesinie jest jednostką organizacyjną  pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym, prowadzoną  przez Powiat Koniński. Siedziba ŚDS mieści się w Ślesinie, przy ul. Kościelnej 46, w budynku Domu Pomocy Społecznej. Ośrodek ten dysponuje 35 miejscami pobytu dziennego. Funkcjonuje w dni powszednie w godzinach od 7.00 do 15.00. Ze względu na swoją specyfikę przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Przedmiotem działalności Domu są usługi w ramach indywidualnym lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, polegających na nauce, rozwijaniu lub podtrzymywaniu umiejętności w zakresie czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu codziennym.
 
Środowiskowy Dom Samopomocy
Kierownik: Marek Jegliński
ul. Kościelna 46
62-561 Ślesin
Tel. 63 270-62-48

e-mail: sdsslesin@gmail.com
www.sds.info.pl
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO