przejdź do zawartości
Aktualności

Zmiany w Aktywny Samorząd 2022

Zarząd PFRON w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zmianie uchwały nr 16/2022 Zarządu PFRON z dnia 8 lutego 2022 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2022 roku.
Zmiana dotyczy ustępu 9 punkt 3 litera a) ww. dokumentu, który otrzymał nowe brzmienie:
„a) w Zadaniu 1 – 16.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,”.
Wprowadzona zmiana przewiduje wyznaczenie wyższej kwoty dofinansowania zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym przyznawanej przez powiat bez rekomendacji eksperta PFRON. Powiat może obecnie przyznać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym bez rekomendacji eksperta PFRON, do kwoty 16.000,00 złotych, a nie jak dotychczas - do kwoty 10.000,00 złotych.
Efektem wprowadzonej zmiany będzie przyspieszenie procedury zaopatrzenia Beneficjentów w potrzebny wózek.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO