przejdź do zawartości
Aktualności

Zawieszenie zajęć w palcówkach

Decyzją Wojewody Wielkopolskiego, zawiesza się działalność na terenie województwa, do 24.05.2020r.

1. placówkach wsparcia dziennego
2. centrach integracji społecznej
3. klubach integracji społecznej
4. dziennych domach i klubach seniora
5. środowiskowych domach samopomocy
6. warsztatach terapii zajęciowej

 

 

 

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO