przejdź do zawartości
Aktualności

Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć integracji sensorycznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie warsztatów integracji sensorycznej w ramach projektu "LUS"-Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim, realizowanego ze środków EFS.

Oferty należy składać do dnia 09.02.2017r do godziny 15.00

Szczegółowe informacje o wymogach jakie muszą spełniać oferty znajdują się w załącznikach

  1. Zapytanie ofertowe - pobierz
  2. Formularz oferty - pobierz
  3. Oświadczenie o braku powiązań - pobierz
  4. Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych - pobierz
  5. Oświadczenie o niekaralności - pobierz
  6. Oświadczenie o stanie zdrowia - pobierz
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO