przejdź do zawartości
Aktualności

ZAPROSZENIE NA BEZPŁATNE SZKOLENIE DLA RODZICÓW

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie prowadzi nabór na BEZPŁATNE 40–godzinne szkolenie dla rodziców i opiekunów w ramach projektu „Dylematy mamy i taty, czyli w drodze do odpowiedzialnego rodzicielstwa 2” dofinansowane ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to ogólnopolski program zajęć psychoedukacyjnych stworzony z myślą o kształtowaniu  i doskonaleniu umiejętności, które umożliwiają odpowiedzialne wychowanie. Program uświadamia rodzicom i opiekunom, że skuteczność wychowania w dużej mierze zależy od nich samych. Celem projektu jest nabycie przez uczestników umiejętności wychowawczych takich jak:
- umiejętność aktywnego, wspierającego słuchania,
- nawiązywanie efektywnej współpracy z dzieckiem,
- modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania kar,
- wyznaczanie przez rodziców oczekiwań i ograniczeń w taki sposób, by były one przez dziecko respektowane,
- rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, a także radzenie sobie z „trudnymi” uczuciami w duchu poszanowania godności osobistej człowieka,
- wspierania procesu usamodzielniania się dziecka.

Wychowanie jest procesem wymagającym oprócz dobrych intencji i uczucia miłości dużej wiedzy, a przede wszystkim wielu umiejętności, m.in. szeroko rozumianej komunikacji oraz rozwiązywania problemów i konfliktów. Ciągle wzrasta liczba rodziców bezradnych, których dodatkowo obezwładnia trudna sytuacja życiowa. Rodzina w kryzysie, z dysfunkcją jest stanem "chorobowym" i wymaga specjalnego traktowania - pomocy w wyjściu z tego stanu, pomocy w wypełnianiu podstawowych zadań, w tym wychowania dzieci Służyć temu mogą ćwiczenia umiejętności wychowawczych  i sprawdzanie ich w praktyce. Nabywanie nowych kompetencji, doskonalenie ich, niewątpliwie przyczynia się do wzrostu poczucia własnej wartości oraz sprawstwa, co ma ogromne znaczenie w pokonywaniu życiowych trudności.                                                                                                                                      

Program Szkoła dla Rodziców i Wychowawców przynosi wymierne korzyści w postaci lepszego radzenia sobie z dziećmi i problemami wychowawczymi przy jednoczesnej rezygnacji ze stosowania przemocy i wykorzystywania władzy na korzyść zaufania do dziecka, akceptacji jego pragnień i odczuć, choć bez uległości i przesadnej troski.

Program obejmuje 10 spotkań (1 raz w tygodniu w godz. 17.00-20.00), które będą odbywać się w Miejskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, ul. Sosnowa 6 w terminie:

  • I grupa kwiecień-czerwiec 2015r.
  • II grupa wrzesień-listopad 2015r.

Uczestnikami szkolenia mogą być rodzice i opiekunowie dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych/ rodzice samotnie wychowujący dzieci/ rodzice doświadczający problemów wychowawczych/ rodzice w trudnej sytuacji życiowej zamieszkujące subregion koniński.

Szkolenie prowadzą doświadczeni specjaliści, certyfikowani realizatorzy programu.

Zapisy u koordynatora projektu, tel. 696 568 769 e-mail urszula.lacka@otwarcie.pl

Zajęcia dla I grupy zaczynają się 14 kwietnia (wtorek).

Projekt jest realizowany w ramach zadania: Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem ze szczególnym uwzględnieniem ochrony praw i interesów  dziecka ze środków Wojewody Wielkopolskiego.

 

Załączniki:

1. Plakat akcji

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO