przejdź do zawartości
Aktualności

Zakończenie realizacji programów skierowanych do osób stosujących przemoc

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie – Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie z dniem 10 sierpnia 2022 roku zakończyło realizację programów skierowanych do osób stosujących przemoc. W edycji VIII programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie udział brało 8 osób. Po odbyciu 74 godzin zajęć grupowych i indywidualnych program ukończyło 3 osoby. Celem programu było objęcie jego uczestników oddziaływaniami edukacyjnymi i korekcyjnymi, które pozwoliły na zmianę dotychczasowych zachowań typu przemocowego, poprzez rozwijanie umiejętności kontroli własnych zachowań agresywnych, minimalizowanie ryzyka dalszego stosowania przemocy oraz kształtowania postawy szacunku i empatii wobec osób krzywdzonych.
Z kolei w II edycji programu psychologiczno – terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie udział wzięło 5 osób. Po realizacji 10 godzin zajęć indywidualnych program ukończyła 1 osoba. W założeniu, oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne stanowiły kontynuację i pogłębienie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych, choć zgodnie z założeniami możliwy był również udział osób, które nie były wcześniej odbiorcami działań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym. Program skierowany był do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO