przejdź do zawartości
Aktualności

Zagraniczna wymiana doświadczeń

W dniach 01-05 marca br. delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie w składzie :
- Elżbieta Sroczyńska dyrektor PCPR
- Dorota Kaźmierczak kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej
- Anna Wojtyra koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej
- Marta Sosińska koordynatorka rodzinnej pieczy zastępczej
- Szymon Nowak koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
na zaproszenie pani Marioli Matler  Związki Nauczycielskie, Szkoła Regionalna w Wolgast( Kosegarten Regionale  Schule Wolgast)odbyła wizytę zagraniczną  w  Mecklenburg Vorpommern  w miastach Anklam,Wolgast i Zinnowitz w Niemczech. Wizyta  dotyczyła wymiany informacji i doświadczeń w obszarze organizacji pieczy zastępczej w Niemczech i Polsce, wspierania  dzieci i młodzieży z zaburzeniami, niedostosowaniem społecznym, korzystania z funduszy europejskich, organizacji edukacji dla uchodźców i imigrantów. W programie wizyty znalazły się m.in. spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia  Regionalnego Ośrodka Edukacji, Integracji i Demokracji (RAA) Meklemburgii-Pomorza Przedniego  realizatorami projektu „Perspektywa -wspólnie żyć i aktywnie pracować”. To niezwykle ciekawe spotkanie dotyczyło działań podejmowanych na pograniczu, które mają na celu zbliżenie, poznanie, zaakceptowanie wzajemne  społeczności żyjących po obu stronach granicy. Delegacja zapoznała  się  z informacjami i danymi dotyczącymi systemu wspierania  rodzin oraz dzieci  umieszczanymi w formach pozarodzinnych.  Odbyła również wizytę w Ośrodku  Terapeutyczno Wychowawczym z grupą mieszkalną pobytu stałego dla młodzieży w Zinnowitz ( Wohgrupe Zinnowitz), w której przebywa młodzież  z zaburzeniami psychicznymi, niedostosowana społecznie, wymagająca wspierania i działań terapeutycznych.
Delegacja  miała też przyjemność  odbyć spotkanie w Urzędzie Miasta Wolgast z Burmistrzem panem Martinem Schroter, podczas którego zapoznała się ze specyfiką  funkcjonowania  w obszarze przygranicznym, projektami mającymi  na celu współpracę przygranicznych samorządów, z odniesieniem do występujących społecznych problemów.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie składa serdeczne podziękowania pani Marioli Matler za zaproszenie, za przygotowanie i przeprowadzenie tej wizyty, która   wzbogaciła naszą wiedzę, pozwoliła poznać inną perspektywę, nawiązać kontakty  i  zainspirowała  do kolejnych działań.
 
Zagraniczna wymiana doświadczeń
Zagraniczna wymiana doświadczeń 1
Zagraniczna wymiana doświadczeń
Zagraniczna wymiana doświadczeń 2
Zagraniczna wymiana doświadczeń
Zagraniczna wymiana doświadczeń 3
Zagraniczna wymiana doświadczeń
Zagraniczna wymiana doświadczeń 4
Zagraniczna wymiana doświadczeń
Zagraniczna wymiana doświadczeń 5
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO