przejdź do zawartości
Aktualności

WYPADEK! I co dalej?

plakat

WYPADEK!  I co dalej? Osoby, które tracą sprawność fizyczną w ciągu ułamków sekund i stają się niepełnosprawne, tracą też niezależność i często sens życia. Tracą pierwszą miłość, żonę lub męża. Muszą przerwać naukę, zrezygnować z pracy, porzucić marzenia… Nie wiedzą nawet, że mogą wrócić do niezależności! Często żyją osamotnione, zamknięte w domach, zależne od innych z brakiem wiary w siebie i motywacji do działania.
Celem naszego projektu jest wypracowanie kompleksowego modelu wsparcia dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową, które wskutek wypadku bądź innych zdarzeń losowych straciły swoją sprawność i stały się zależne od innych osób.
Planujemy stworzyć mobilny punkt konsultacyjny Doradców Pierwszego Kontaktu z siedzibą w Fundacji im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ. Opracujemy też ścieżkę jak najszybszego dotarcia do osób po wypadkach. Dzięki temu zapewnimy im wsparcie na samym początku walki z niepełnosprawnością i profesjonalną pomoc przy poznawaniu i uczeniu się nowej rzeczywistości. Dzięki temu powrót do niezależności ma większe szanse powodzenia.
Pomysł na innowację zrodził się u osób z niepełnosprawnościami, które od lat poruszają się za pomocą wózków inwalidzkich. Są siłą napędową tych działań, bo same przechodziły podobną drogę i doskonale się orientują co trzeba stworzyć, a co udoskonalić, żeby był to model idealny.
Projekt „Wypracowanie jak najkrótszej drogi od niepełnoprawności do niezależności! Stworzenie mobilnego punktu konsultacyjnego Doradców Pierwszego Kontaktu dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową”. Działania prowadzone są przez Fundację im. Doktora Piotra Janaszka PODAJ DALEJ w ramach projektu "Przepis na wielkopolską innowację społeczną - usługi opiekuńcze dla osób zależnych" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO