przejdź do zawartości
Aktualności

Wynik wyboru partnera/partnerów do realizacji projektu

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze Partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach poddziałania 7.2.1 z dnia 05.01.2016 r. oferty złożyły następujące podmioty:

  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej; 62-510 Konin, ul. Południowa 2A
  2. Fundacja Aktywności Lokalnej; 62-040 Puszczykowo, ul. Lipowa 6A
  3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; 62-500 Konin, ul. PCK 13
  4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Koninie; 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A
  5. Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Klara; Wąsosze 73A, 62-561 Ślesin  

Wszystkie oferty spełniały wymagania formalne. Ocena merytoryczna ofert przeprowadzona została komisyjnie zgodnie z kryteriami wskazanymi w ogłoszeniu.

 

Decyzją komisji z dn. 02.02.2016 r. do wspólnej realizacji projektów wybrani zostali czterej Partnerzy:

  1. Fundacja im. Doktora Piotra Janaszka Podaj Dalej; 62-510 Konin, ul. Południowa 2A
  2. Fundacja Aktywności Lokalnej; 62-040 Puszczykowo, ul. Lipowa 6A
  3. Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich; 62-500 Konin, ul. PCK 13
  4. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Odział Powiatowy w Koninie; 62-510 Konin, ul. Noskowskiego 1A

Z uwagi na najwyższą ocenę złożonych ofert oraz zaproponowany zakres działań w ramach projektu.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO