przejdź do zawartości
Aktualności

Wsparcie osób z niepelnosprawnościami w Osadzie Janaszkowo

Fundacja Podaj Dalej wspiera od 18 lat osoby z różną niepełnosprawnością. Obecnie oferuje cztery propozycje, które mogą wesprzeć Państwa środowisko lokalne (osoby z niepełnosprawnością, ich rodziny oraz osoby bez orzeczeń, ale wymagające rehabilitacji).
Przedstawiamy i zapraszamy do skorzystania z takich form wsparcia jak:
 
I Krótkoterminowa opieka wytchnieniowa dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia (świetlica)
W ramach tych działań zapewniamy:
*opiekę, różnorodne zajęcia oraz drobny poczęstunek dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż
*udział w funkcjonalnej rehabilitacji adaptacyjnej, ćwiczenie umiejętności społecznych, pomoc w odrabianiu lekcji, rozwój zainteresowań i wiele innych aktywności podczas pobytu (zajęcia prowadzone przez pedagoga, animatora, terapeutę)
*miłą, przyjazną atmosferę opartą na współpracy i poczuciu wspólnoty
*możliwość pobytu od poniedziałku do piątku w godzinach 15.00-19.00
*transport na zajęcia
Zajęcia odbywają się w Osadzie Janaszkowo- Wąsosze 73a, 62-561 Ślesin
PONADTO dla rodziców dzieci zorganizujemy:
Udział w warsztatach, poradnictwo specjalistyczne i kurs pierwszej pomocy dla opiekunów osób z niepełnosprawnością. Proponowane spotkania będą odbywać się w określonych terminach z wcześniejszym poinformowaniem o możliwości udziału oraz według Twojej potrzeby zasięgnięcia konsultacji.
Projekt RPWP.07.02.02-30-0017/18 „Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 
 II Całodobowa opieka wytchnieniowa dla osób od 16 roku życia
W sytuacji gdy opiekun osoby z niepełnosprawnością potrzebuje kilkodniowego wytchnienia lub czasu na organizację spraw własnych oferujemy pobyt w mieszkaniach wytchnieniowych dla osób z niepełnosprawnością. Gwarantujemy:
*zapewnienie opieki, pielęgnacji i dostosowanie planu pobytu do indywidualnych potrzeb
*organizacja czasu pobytu w sposób aktywizujący i uspołeczniający (zajęcia grupowe i indywidualne)
*udział w treningach prowadzonych przez opiekunów
Projekt RPWP.07.02.02-30-0017/18 „Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 
III Mieszkania wspomagane dla osób z niepełnosprawnością
Projekt skierowany jest do osób przygotowujących się do samodzielnego życia, chcących spróbować swoich sił i nabyć nowych umiejętności, które przyczynią się do jeszcze większej sprawności. Pobyt w takich mieszkaniach przyczyni się do:
*zwiększenia  samodzielności
*przygotuje do samodzielnej egzystencji
*podniesie jakość życia
 
Podczas pobytu oferujemy udział w zajęciach aktywizujących, treningach umiejętności społecznych, wymianę doświadczeń i poradnictwo.
Projekt RPWP.07.02.02-30-0017/18 „Dom samodzielności dla osób z niepełnosprawnością w Wielkopolsce” dofinansowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+)
 
 IV Kompleksowe wsparcie dla osób bez orzeczeń
Projekt skierowany jest do osób (dzieci, młodzież i osoby dorosłe), które nabyły niepełnosprawność lub została ona dopiero zdiagnozowana jednak nie posiadają oni orzeczenia o niepełnosprawności/o stopniu niepełnosprawności. Projekt uwzględniając tą grupę odbiorców przyczyni się pozytywnie do rozwiązania problemu, którym jest brak lub duże ograniczenie dostępu wczesnej rehabilitacji dla osób bez orzeczenia. Zapewnimy kompleksową, wczesną rehabilitację, która pozwoli nowej grupie odbiorców rozpocząć drogę rekonwalescencji. Nasze działania opieramy na modelu pozytywnych zmian wierząc, ale i mając informacje zwrotne od osób już korzystających z naszego wsparcia, że jest on praktyczny. Polega on na zapewnieniu kompleksowej, ale dobranej indywidualnie formy wsparcia, która wpłynie na poprawę funkcjonowania zgodnie z założonym celem, ale przynosi też inne, często nieoczekiwane korzyści. W ramach tych działań oferujemy wsparcie:
*fizjoterapeuty
*pedagoga/terapeuty zajęciowego
*neurologopedy
*instruktora niezależnego życia
*trenera terapii w wodzie
Działania kierujemy do mieszkańców Wielkopolski, szczególnie małych miejscowości (z wyłączeniem miast grodzkich/powiatowych czyli Miasto Konin, Miasto Koło, Miasto Słupca, Miasto Turek, Miasto Kalisz.
 
Projekt Aktywny Start współfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
 
UDZIAŁ W PROJEKTACH JEST BEZPŁATNY!!!
Prosimy o przekazanie zaproszenia do osób z Państwa społeczności, dla których oferowane wsparcie będzie pomocą. W razie pytań zapraszam do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00-15.00 pod numerem telefonu 726 078 695.
Dziękujemy za przekazanie zaproszenia i wspólne czynienie dobra.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO