przejdź do zawartości
Aktualności

Warsztaty wyjazdowe rozwijające kompetencje społeczne w ramach projektu: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

Na terenie Łodzi oraz Rzgowa (województwo łódzkie) w dniach 15 – 16.04.2024r. odbyły się warsztaty wyjazdowe rozwijające kompetencje  społeczne w ramach projektu: "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Uczestnicy projektu to 20  małoletnich przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu konińskiego w wieku od 8-13 lat:
  • 7 dzieci z 6 rodzin zastępczych spokrewnionych
  • 2 dzieci z 2 rodzin zastępczych niezawodowych
  • 5 dzieci z 4 rodzin zastępczych zawodowych
  • 5 dzieci z 2 rodzinnych domów dziecka
  • 1 dziecko z 1 rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego
Dzieci poza zajęciami warsztatowymi rozwijającymi kompetencje społeczne mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w nowym środowisku, poza miejscem zamieszkania. Budowanie nowych relacji, nawiązywanie kontaktów rówieśniczych, przełamywanie barier
i pokonywanie trudności spowodowało, że stali się bardziej samodzielni i uwierzyli w swoje możliwości, co z pewnością pozytywnie wpłynie na relacje w szkole, grupie rówieśniczej
i najbliższym otoczeniu.
Podczas dwudniowych warsztatów wyjazdowych beneficjenci skorzystali z następujących punktów programu:
  • Zajęcia integracyjno-rekreacyjne w największym zadaszonym Parku Rozrywki „Mandoria” w Rzgowie;
  • Zajęcia edukacyjno-turystyczne, w tym wizyta w ZOO i Orientarium w Łodzi, zajęcia edukacyjne w „Ulicy Żywiołów” oraz Centrum Interaktywnym EC1 w Łodzi;
  • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczne.
Uczestnicy warsztatów wyjazdowych mieli możliwość rozwoju swoich umiejętności
w zakresie zakwaterowania, dysponowania budżetem, samodyscypliny, wzajemnej odpowiedzialności w grupie, przygotowania posiłku. Poza tym warsztaty były doskonałą okazją do sprawdzenia funkcjonowania dziecka poza miejscem zamieszkania (eliminowanie stresu spowodowanego niepokojem, samokontrola, funkcjonowanie poza środowiskiem rodzinnym/ domowym).
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO