przejdź do zawartości
Aktualności

Warsztaty wyjazdowe, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne dla osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, w ramach projektu „Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim”

19 – 20.04.2024 roku w Ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie, odbyły się warsztaty wyjazdowe, rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne w ramach projektu "Wsparcie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej w podregionie konińskim” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Fundusze Europejskie dla Wielkopolski. Działanie FEWP.06.15 Wsparcie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Uczestnicy projektu to 18 osób, pełniących funkcję rodziny zastępczej na terenie powiatu konińskiego. W wydarzeniu wzięło udział:
  • 4 osoby będące rodziną zastępczą zawodową
  • 3 osoby będące rodziną zastępczą zawodową, pełniącą funkcję pogotowia rodzinnego
  • 1 osoba będąca rodziną zastępczą zawodową specjalistyczną
  • 5 osób będących rodzinnym domem dziecka
  • 5 osób będących rodziną zastępczą niezawodową
Podczas warsztatów rodziny zastępcze miały możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na temat rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami oraz w warsztacie, dot. zapobiegania przemocy w rodzinie. Znalazł się również czas na zajęcia integracyjne, rejs statkiem oraz grill, podczas których uczestnicy mogli wymienić się własnymi doświadczeniami, związanymi z opieką nad dziećmi, przebywającymi poza systemem rodzinnym.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO