przejdź do zawartości
Aktualności

W KIERUNKU ZATRUDNIENIA - wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami

Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju z siedzibą na ul. Różana Droga 1a, 64-920 Piła, informuje, że realizuje na terenie Województwa Wielkopolskiego projekt pn. W kierunku zatrudnienia finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie trwa rekrutacja kandydatów do uczestnictwa w projekcie.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 80 os .dorosłych (48 kobiet i 32 mężczyzn) - osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących na obszarze woj. wielkopolskiego; dzięki kompleksowemu i zindywidualizowanemu wsparciu udzielonemu w ramach projektu w okresie od 01.05.2023 do 31.01.2024, skutkującemu podjęciem zatrudnienia przez min. 25%UP.

Projekt skierowany do osób:

niepełnosprawnych,
zamieszkujących na obszarze województwa wielkopolskiego,
pozostających bez zatrudnienia (bezrobotne lub bierne zawodowo)
w wieku aktywności zawodowej,
pełnoletnich

Wsparcie przewidziane dla Uczestnika/czki w ramach Projektu obejmuje:
  • Przygotowanie i wdrożenie Indywidualnego Planu Działania
  • Grupowe doradztwo zawodowe
  • Specjalistyczne poradnictwo zawodowe w formie job-coachingu
  • Pośrednictwo pracy

Szczegółowe informacje na temat realizowanego Projektu dostępne na stronie internetowej https://romaniszyn.com.pl/ a także pod nr tel. +48 575 142 888 (osoba do kontaktu Pani Małgorzata Żubrynowicz).
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO