przejdź do zawartości
Aktualności

Szósta edycja programu korekcyjno - edukacyjnego

W dniu 11 lipca b.r. w Ślesinie ruszyła kolejna VI edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do programu została zgłoszona rekordowa liczba osób, bo aż 40. Program podjęło się realizować 12 mężczyzn i 1 kobieta stosujących przemoc wobec swoich najbliższych. Program realizowany będzie przez okres 3 miesięcy, w wymiarze 64 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych. Zajęcia prowadzone są przez dwóch trenerów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób,  oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe. Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są prowadzone w celu:
1.  uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy, podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
2.   naukę sposobów radzenia sobie z agresją
3.   rozwijania umiejętności do samokontroli współżycia w tej rodzinie
4.  kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy w rodzinie.
Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO