przejdź do zawartości
Aktualności

Szkolenia organizowane przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej

W dniu 22.03.2018 roku odbędzie się w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie bezpłatne szkolenie dla specjalistów tworzących na terenie Powiatu lokalne systemy przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które będzie połączone z prezentacją funkcjonalności portalu www.przemoc.edu.pl. Spotkanie zostanie przeprowadzone  w ramach projektu Wielkopolska kampania społeczno – edukacyjna na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowanego przez Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej i Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Szkolenie będzie prowadzone przez specjalistów/superwizorów pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie certyfikowanych przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

W dniach 05-06.04.2018 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie odbędzie się szkolenie pt. „Profilaktyka zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży” realizowane  przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie i Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie. Szkolenie adresowane jest do pracowników pomocy społecznej, pedagogów oraz osób zajmujących się pomocą dzieciom i młodzieży. Zajęcia będą miały formę warsztatów. Obok krótkich wykładów prezentowane będą  przykłady różnych problemów dzieci i młodzieży  związane z rozwojem psychoseksualnym. Szkolenie poprowadzi Pan Krzysztof Korona, psycholog  i  seksuolog, certyfikowany superwizor.

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO