przejdź do zawartości
Aktualności

Sześćdziesięciu może więcej

Do końca listopada potrwa druga edycja projektu „Mogę więcej” realizowanego przez Fundację na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” i partnera projektu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. To już drugie takie przedsięwzięcie realizowane wspólnie, które ma na celu poprawę dostępu do różnych form rehabilitacji osobom niepełnosprawnym.

 

Dla osób niepełnosprawnych rehabilitacja jest częścią codziennego dnia, która poprawia  lub utrzymuje na podobnym poziomie jakość ich życia. W realizowanym od września projekcie w różnych indywidualnych formach rehabilitacji udział bierze prawie 60 osób z niepełnosprawnością z subregionu konińskiego. Są to w większości dzieci i młodzież. Formy rehabilitacji, z jakich korzystają to: fizjoterapia, terapia logopedyczna, pedagogiczna, terapia taktylna, integracja sensoryczna, alternatywne metody komunikowania się, hipoterapia, relaksacja. Uczestniczą one także w odbywających się w grocie solnej koncertach relaksacyjnych.


Realizacja projektu „Mogę więcej 2” jest możliwa dzięki współfinansowaniu go ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO