przejdź do zawartości
Aktualności

Światowy Dzień Pracy Socjalnej (World Social Work Day 2019)

Szanowni Państwo !

W dniu 19 marca 2019 roku obchodzony jest  Światowy Dzień Pracy Socjalnej  (World Social Work Day 2019).  Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: „ Promowanie znaczenia relacji międzyludzkich ”.
Jest to najważniejszy dzień w roku, w którym pracownicy socjalni oraz instytucje  kształcące do pracy socjalnej na całym świecie spotykają się, aby uczcić osiągnięcia edukacyjne, zawodowe i przekazać przesłanie przewodnie do swoich społeczności, miejsc pracy i ich rządów, aby podnieść świadomość społeczną dotyczącą dorobku i znaczenia pracy socjalnej
oraz potrzeby dalszych  działań w tym zakresie.
Z okazji Światowego Dnia Pracy Socjalnej Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej PWSZ
w Koninie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium naukowym. Tematem seminarium będzie:
„ Rola i  znaczenie  budowania  relacji  międzyludzkich  we współczesnej
pracy socjalnej”
Wyrażamy  nadzieję,  że  seminarium  stanie się znakomitą  okazją do  dyskusji między teoretykami i praktykami pracy socjalnej na temat złożonych problemów jakie stoją przed  współczesną pracą socjalną.
Seminarium odbędzie się we wtorek 19 marca 2019 r. w godzinach od 10:00 – 13:00,
 w  Centrum  Wykładowo - Dydaktycznym  PWSZ w Koninie ul. ks. J. Popiełuszki 4, sala nr 46. Uprzejmie prosimy  o przesłanie  tematów  referatów  do  dnia 12 marca 2019 r. na adres: praca.socjalna@konin.edu.pl ( przewidywany czas wystąpienia – 15 minut).
Liczymy na Państwa aktywny udział w Seminarium.

PARTNERZY SEMINARIUM

1. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu
2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
3. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

 

 

plakat

 

 

 

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO