przejdź do zawartości
Aktualności

Superwizja w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej

W dniu 24 maja b.r. w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie rozpoczął się cykl spotkań superwizji grupowej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej. W superwizji konsultacyjno-wspierającej uczestniczą pracownicy Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie oraz specjaliści z Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych z Wilczyna, Kazimierza B., Grodźca, Wierzbinka, Goliny.
Projekt „Superwizja grupowa dla pracowników ośrodków interwencji kryzysowych oraz członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych z terenu Wielkopolski w 2024 roku” realizowany jest  przez Fundację PCPS – Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej w Poznaniu na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu. Projekt został dofinansowany ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO