przejdź do zawartości
Aktualności

„Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego”

Powiat Koniński  informuje, że jako Partner Fundacji „Mielnica” w okresie od 15.02.2022 do 30.06.2023 będzie realizować projekt „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży na terenie miasta Konin i powiatu konińskiego” (nr projektu RPWP.07.02.02-30-0031/21). Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach WRPO 2014+, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe oraz  pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.
Powiat Koniński w celu realizacji ww. projektu nawiązał partnerstwo z Fundacją „Mielnica” z uwagi na jej bogate doświadczenie i dorobek w zakresie pracy na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Fundacja „Mielnica” od wielu lat działa na terenie powiatu konińskiego i swoimi działaniami wspiera osoby najbardziej potrzebujące oferując im wiele działań rehabilitacyjnych i aktywizacyjnych. Ponadto dotychczasowa bardzo dobra współpraca Powiatu Konińskiego z Fundacją „Mielnica” jest gwarantem rzetelnie realizowanego projektu.
Celem projektu jest deinstytucjonalizacja usług zdrowotnych poprzez utworzenie  Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży  z ofertą  kierowaną  do mieszkańców powiatu konińskiego i Miasta Konina.
Wsparciem wykwalifikowanej kadry psychologów, psychiatrów, psychoterapeutów, terapeutów środowiskowych i zajęciowych objętych zostanie min. 300 osób do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi oraz min. 200 osób z ich otoczenia.
Projekt przewiduje  utworzenie i wyposażenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Koninie przy ul. Szpitalnej 43,  powstanie Poradni zdrowia psychicznego i ambulatorium, powstanie  Oddziału Dziennego Psychiatryczno- Rehabilitacyjnego oraz realizację działań profilaktycznych w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży m.in. warsztaty i treningi w zakresie psychoedukacji , zajęcia integracyjno-świadomościowe w zakresie zdrowia psychicznego.
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO