przejdź do zawartości
Aktualności

SPOTKANIA GRUP WSPARCIA

 

Osoby, które czują się krzywdzone przez swoich bliskich, a jednocześnie chcą zmienić tą sytuację i poczuć się bezpiecznie, a także poznać osoby z podobnymi doświadczeniami zapraszamy serdecznie do udziału w grupie wsparcia organizowaną przez Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.

Grupa stwarza możliwość:

  • zdobycia wiedzy na temat twoich praw,
  • wypowiedzenia swoich opinii,
  • nabycia umiejętności otwartego i jasnego komunikowania się,
  • nauczenia się rozpoznawania i nazywania emocji,
  • poznania siebie i odzyskania wiary we własne siły i możliwości,
  • dowiedzenia się , jak inni radzą sobie z trudnościami,
  • uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej, porady prawnej i socjalnej.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do zgłaszania swojego udziału w zajęciach pod nr telefonu 63/270 44 30, kom. 512-493-486, osobiście w Ośrodku (II piętro w budynku Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie), ul. Kościelna 46 od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-16.00 lub napisać  na adres: interwencja@pcpr.konin.pl

        W ramach grupy wsparcia planuje się przeprowadzenie cyklu spotkań, odbywających się dwa razy w miesiącu w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej
w Ślesinie w godzinach popołudniowych. Prowadzone zajęcia skierowane są do osób doświadczających przemocy w rodzinie, bądź zagrożonych w/w zjawiskiem, które stanowi dla nich źródło cierpienia oraz wpływa negatywnie na ich funkcjonowanie w różnych dziedzinach życia.

Celem spotkań jest między innymi udzielenie pomocy osobom dotkniętym przemocą głównie poprzez zwiększenie ich świadomości dotyczącej tego problemu, zdobycie wiedzy na temat zjawisk towarzyszących przemocy w rodzinie oraz jak tę wiedzę wykorzystać do uwalniania się z przemocy

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO