przejdź do zawartości
Aktualności

„SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO”

Wprowadzone obostrzenia, zamknięcie części szkół i zakładów pracy, a w konsekwencji przejście na naukę i pracę w trybie zdalnym wiążą się ze zwiększonym poczuciem stresu i lęku wielu osób. Wyjątkowa sytuacja epidemiczna powoduje też pogorszenie stanu psychicznego osób niepełnosprawnych. Skutki epidemii wywołanej przez covid-19 widoczne są w środowisku, w którym działamy, wśród naszych podopiecznych, beneficjentów projektów. Izolacja społeczna wymusiła odwołanie stałych zajęć stacjonarnych. Widzimy negatywne konsekwencje koniecznej izolacji społecznej dla rodzin, młodzieży i seniorów zmagających się z niepełnosprawnością w sferze psychicznej: osamotnienie, stany lękowe i depresyjne, problemy wychowawcze i partnerskie, finansowe, problemy w radzeniu sobie z emocjami i zachowaniami agresywnymi.
Proponowana przez nas realizacja zadania w tym obszarze jest odpowiedzią na podstawowe potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnością i ich rodzin.
Prowadzenie nieodpłatnego poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego ma znaczenie zwłaszcza dla osób, których niepełnosprawność znacznie utrudnia komunikację z otoczeniem. Poprzez dostosowanie oferty do zróżnicowanych potrzeb osób niepełnosprawnych realizacja zadania będzie miała większe znaczenie dla podniesienia aktywności środowiska wszystkich grup osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Coraz częściej jednym z dostępnych instrumentów pozyskiwania informacji i dostępu do poradnictwa staje się kontakt on-line. Z takiej formy kontaktu najchętniej korzystają osoby posiadające duże utrudnienia w przemieszczaniu się. W projekcie wychodzimy naprzeciw tym potrzebom.
Miejscem realizacji zadania przestrzeń wirtualna – świadczenie wsparcia specjalistycznego za pomocą komunikatorów internetowych i/lub kontaktu telefonicznego, konsultacje stacjonarne
Zasięg działań: województwo wielkopolskie.
Beneficjent może korzystać z pomocy psychologa, w zależności od potrzeb, na jednej lub wielu sesjach.
Udzielanie pomocy psychologicznej , terapeutycznej odbywać się będzie w warunkach zapewniających intymność i bezpieczeństwo, z zachowaniem zasad poufności i etyki zawodowej oraz profesjonalizmu specjalisty.
Stowarzyszenie udostępni pomieszczenie na prowadzenie zajęć, wyposażone w infrastrukturę dla osób niepełnosprawnych w przypadku konieczności przeprowadzenia konsultacji stacjonarnych.
Odbiorcami zadania będą osoby niepełnosprawne wymagające wsparcia polegające na przeciwdziałaniu negatywnym skutkom wywołanym przez pandemię koronawirusa zamieszkałe na terenie województwa wielkopolskiego. Weryfikacja miejsca zamieszkania odbywać się będzie podczas pierwszej konsultacji wstępnej. Przed przystąpieniem do projektu wnioskodawca wypełni kartę uczestnika z danymi. Osoby potrzebujące wsparcia będą umawiane na spotkania ze specjalistami. Osoby niepełnosprawne będą mogły korzystać z poradnictwa za pomocą komunikacji on-line/via telefon
Czas trwania konsultacji to 60 minut. Ilość konsultacji na 1 osobę: minimum 1, maksymalnie 10,
 
Projekt trwa od grudnia 2020 do  31 sierpnia 2021
Tel. Do psychologa 508 285 680
      Do terapeuty : 502 285 680
 
 
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
SPECJALISTYCZNE PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE/PSYCHOTERAPEUTYCZNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO