przejdź do zawartości
Aktualności

Seminarium w regionie partnerskim Lääne-Viru w Estonii.

seminarium Estonia
Seminarium Estonia
Seminarium Estonia
Dzięki przyjaznym stosunkom pomiędzy Powiatem Lääne-Viru w Estonii oraz Powiatem Konińskim, w dniach 24.09.2014 – 27.09.2014 pracownicy PCPR w Koninie

 

kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej pani Dorota Kaźmierczak oraz koordynator rodzinnej pieczy zastępczej pan Szymon Nowak uczestniczyli w wyjeździe do partnerskiego regionu Lääne-Viru w Estonii. Celem wyjazdu było uczestnictwo w seminarium „Ocena i przygotowanie rodziny zastępczej dla potrzeb przyjmowanego dziecka”.

Seminarium zostało zorganizowane w ramach współpracy regionu Lääne-Viru ze Szwedzkim Centrum Adopcji Dzieci. Podczas konferencji zaprezentowano model pracy z rodzinami zastępczymi oraz adopcyjnymi w oparciu o standardy rodzinnej pieczy zastępczej programu PRIDE, obecne również od 2002 roku w Powiecie Konińskim. Seminarium było okazją do wymiany doświadczeń praktyków ze Szwecji, Estonii i Polski. Rekomendacją dla uczestników międzynarodowej konferencji było potwierdzenie konieczności profesjonalnego przygotowania i oceny kandydatów na rodzinę zastępczą, w kontekście potrzeb przyjmowanego dziecka. 

Pobyt w regionie Lääne-Viru był również okazją do zapoznania się z rozwiązaniami samorządowymi  powiatu dotyczącymi pomocy społecznej i instytucjonalnej pieczy zastępczej. Należy podkreślić, iż w Estonii praca socjalna na poziomie samorządu kładzie nacisk na rozwój usług socjalnych oraz kompleksowe i długoterminowe wspieranie rodziny w samodzielnym funkcjonowaniu. Cechą łączącą partnerskie powiaty jest rodzinny model pieczy zastępczej.

Ponadto wyjazd do Estonii przyczynił się do zacieśnienia więzi pomiędzy przedstawicielami zaprzyjaźnionych powiatów i osobistego spotkania z kulturą i unikatową przyrodą Estonii.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO