przejdź do zawartości
Aktualności

Seminarium nt. „ Współpracy instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z Wymiarem sprawiedliwości jako systemowego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin”.

28 maja w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyło się seminarium nt. „ Współpracy instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej  z Wymiarem sprawiedliwości jako systemowego rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin”.
Organizatorem wydarzenia był Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu. Spotkanie otworzyła  Starosta Koniński pani Katarzyna Fryza oraz z-ca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu pani Jolanta Kopińska.  Seminarium  było kolejnym z cyklu spotkań  nt. „Wymiar sprawiedliwości  i instytucje  systemu wspierania  rodziny razem na rzecz dziecka”  i dotyczyło bieżących wyzwań w zakresie współpracy w tym obszarze. 
Adresowane było do sędziów Wydziałów Rodzinnych Sądów Rejonowych  i kuratorów  sądowych z Okręgu Sadu Okręgowego  w Koninie oraz przedstawicieli instytucji  wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej subregionu konińskiego.
W Seminarium udział wzięła  m.in. prof. Magdalena Szafranek, która w ostatnich dniach  została nominowana przez Ministra Adama Bodnara na Przewodnicząca Komisji Kodyfikacyjnej  prawa rodzinnego, która przedstawiła  wyniki własnych badań : jak  współpraca instytucji wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z Wymiarem Sprawiedliwości  wpływa na rozwiązywanie realnych problemów społecznych.
Elżbieta  Sroczyńska dyrektor PCPR oraz Dorota Kaźmierczak kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej przedstawiły  praktykę współpracy międzyinstytucjonalnej  na rzecz rodziny w kryzysie opiekuńczo-wychowawczym w powiecie konińskim. Z poziomu zadań gminy  i współpracy  na rzecz dobra dziecka  swoje doświadczenia przedstawili pani Andźelika  Łoś dyrektor Centrum Usług Społecznych w Kramsku  oraz Tomasz Majewski dyrektor MGOPS w Sompolnie.  Dobre praktyki współpracy szkoły  z instytucjami wspierania rodziny i Sądem  przedstawiła pani Beata Kołuda dyrektor  Szkoły Podstawowej w Kłodawie.
Uczestnicy konferencji, których zgromadziło się blisko 80,  uznali, że współdziałanie wymiaru sprawiedliwości z instytucjami działającymi na rzecz dziecka jest ważnym filarem budowania rozwiązań na rzecz wielkopolskich dzieci i młodzieży, ich szczęśliwego dzieciństwa i stabilnej przyszłości.
Seminarium
Seminarium 1
Seminarium
Seminarium 2
Seminarium
Seminarium 3
Seminarium
Seminarium 4
Seminarium
Seminarium 5
Seminarium
Seminarium 6
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO