przejdź do zawartości
Aktualności

„Samodzielność-Aktywność-Mobilność!”- nowe programy

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością.

W przypadku programu "Mieszkanie dla Absolwenta" program będzie realizowany przez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy.

Natomiast w przypadku programu "Dostępne mieszkanie" realizacja będzie się odbywać poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnych planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania. 

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w ramach systemu obsługi wsparcia (SOW) bez straty czasu Wnioskodawców, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier.


Dokumenty związane z realizacją programów są umieszczone na witrynie internetowej PFRON

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO