przejdź do zawartości
Aktualności

Rusza program "Mogę więcej" – edycja IV

plakat

 

Fundacja na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Otwarcie” w Koninie wraz z Partnerami: Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie oraz Gminami: Sompolno, Stare Miasto i Ślesin realizuje projekt skierowany do osób z niepełnosprawnością „Mogę więcej” – edycja IV.

Jego celem jest zwiększenie dostępu do bezpłatnej wielokierunkowej oferty  rehabilitacyjnej  dla mieszkańców  Konina oraz powiatów:  konińskiego, kolskiego, tureckiego i słupeckiego. Uczestnicy projektu mogą skorzystać z form rehabilitacji tj.: alternatywne metody komunikowania się, terapia logopedyczna, fizjoterapia, terapia taktylna, integracja sensoryczna, hipoterapia, koncerty relaksacyjne, terapia pedagogiczna, terapia psychologiczna.

Serdecznie zapraszamy!

Kontakt do koordynatora projektu: 604 958 787

Projekt jest współfinansowany ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Wielkopolskiego

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO