przejdź do zawartości
Aktualności

Rusza nabór do programu AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie informuje, iż Zarząd PFRON uchwałą z dnia 17 lipca 2019 r. przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020r. - treść dokumentu do pobrania

Wnioski NALEŻY składać w wersji elektronicznej poprzez dedykowaną do tego celu platformę internetową SOW pod adresem www.sow.pfron.org.pl
W celu złożenia dokumentów należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub podspis elektroniczny.

Film informacyjny - jak założyć profil zaufany?

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę

https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

 

Wnioski można składać w następujących terminach

Moduł I począwszy od 01 marca do 31 sierpnia 2020

Moduł II obowiązują 2 terminy

1) od 01 marca do 31 marca 2020

2) od 10 września do 10 października 2020

Regulamin na 2020 rok

Obowiązujące wzory załączników:
Załaczniki (oprócz samego wniosku,który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Moduł I

I Obszar A – likwidacja bariery transportowej


zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R - wzór
 5. oferta cenowa
 6. zaświadczenie z PUP o statusie zarejestrowanego
 7. klauzula informacyjna - wzór
 8. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 9. dowód rejestracyjny pojazdu

 
zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
 3. zaświadczenie lekarskie (specjalista) gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 05-R - wzór
 4. oferta cenowa.
 5. zaświadczenie z PUP o statusie osoby zarejestrowanej
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. Klauzula informacyjna - wzór
 8. Profil kierowcy

 

zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną.
 3. oferta cenowa.
 4. oświadczenie o potrzebie tłumacza do obszaru A3 - wzór
 5. zaświadczenie z PUP o statusie osoby zarejestrowanej
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. Klauzula informacyjna - wzór
 8. Profil kierowcy


 
zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Wniosek - wzór

Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L - wzór
 3. oferta cenowa.
 4. klauzula informacyjna - wzór
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 6. zaświadczenie z PUP o zarejestrowaniu

 

II Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym


zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,

Wniosek - wzór

Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O do obszaru B1 - wzór
 5. zaświadczenie lekarskie (specjalista) (dysfunkcja obu rąk), do obszaru B1 - wzór
 6. oferta cenowa.
 7. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 8. klauzula informacyjna - wzór
 9. zaświadczenie o rejestracji w PUP

 

zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.
 4. klauzula informacyjna - wzór
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór


 
zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (okulista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 04-O do obszaru B3 - wzór
 5. oferta cenowa.
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. klauzula informacyjna - wzór
 8. zaświadczenie o rejestracji w PUP


 
zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka (nie dotyczy osoby z dysfunkcją narządu wzroku i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności),
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista), gdy przyczyna orzeczenia jest inna niż 03-L do obszaru B4 - wzór
 5. oferta cenowa.
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. klauzula informacyjna - wzór
 8. zaświadczenie o rejestracji w PUP

 

zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy twojego dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod twoją opieką prawną.
 4. oferta cenowa
 5. klauzula informacyjna - wzór
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. zaświadczenie z PUP o rejestracji


 
 III Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

 

zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku do lat 18 lub w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnionych i z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym, poświadczonym zaświadczeniem lekarza specjalisty,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista) - wzór
 5. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania,
 6. fakultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.
 7. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wzór
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 9. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy

 

zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. oferta cenowa.
 5. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 6. Klauzula informacyjna - wzór
 7. Dokument potwierdzający własność wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym  lub skutera np. faktura zakupu lub Oświadczenie wnioskodawcy


 
zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. kopia aktu urodzenia w przypadku wniosku na dziecko
 3. Kserokopia dokumentu stanowiącego opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 4. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania - wzór
 5. akultatywnie: zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny.
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wzór
 7. Zaświadczenie lekarza specjalisty - wzór
 8. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór


 
zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. kopia aktu urodzenia jeśli wniosek dotyczy dziecka
 3. dokument stanowiący opiekę prawną nad podopiecznym – w przypadku wniosku dotyczącego osoby niepełnosprawnej, w imieniu której występuje opiekun prawny
 4. dwie niezależne oferty (od dwóch niezależnych sprzedawców/usługodawców), dotyczące wybranego przedmiotu dofinansowania - wzór
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wzór
 6. Zaświadczenie lekarza specjalisty - wzór
 7. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór


 
zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania
- oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka – jeśli sprawa dotyczy dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie lekarskie (specjalista) (zgoda), - wzór
 5. oferta cenowa.
 6. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wzór
 7. Zaświadczenie o zarejestrowaniu w urzędzie pracy
 8. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór


 
IV Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka
 

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie o niepełnosprawności,
 2. akt urodzenia dziecka,
 3. dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną,
 4. zaświadczenie o poniesionych kosztach (z placówki) - wzór
 5. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych - wzór
 6. Zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór

 

Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 

Wniosek - wzór
Wymagane załączniki

 1. orzeczenie
 2. zaświadczenie z uczelni - wzór
 3. fakultatywnie: informacja o poniesionych kosztach (ze szkoły/uczelni)
 4. oświadczenie dot ubiegania się o dofinansowania zgodnie z miejscem zamieszkania - wzór
 5. oświadczenie dot. ilości dofinansowanych semestrów - wzór
 6. zaświadczenie o zatrudnieniu - wzór
 7. klauzula informacyjna - wzór
 8. prośba o przywrócenie terminu - wzór
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO