przejdź do zawartości
Aktualności

Raport z konsultacji społecznych rozwoju pieczy zastępczej

Konsultacje społeczne Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020

Zarząd Powiatu Konińskiego na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2018 roku podjął uchwałę nr 562/2018 w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020.
Konsultacje mające środowiskowy charakter trwają w dniach 27 lipca 2018 roku do 10 sierpnia 2018 roku do godz. 15.30 w formie wyrażenia opinii przez instytucje oraz organizacje pozarządowe zainteresowane tematyką wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i przedstawienia swoich opinii, wniosków i uwag na adres: sekretariat@pcpr.konin.pl lub drogą pocztową: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, 62-510 Konin, ul.Aleje 1 Maja 9

Treść programu do pobrania
Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej

 

Zakończono konsultacje w sprawie Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie konińskim na lata 2018-2020

Treść dokumentu do pobrania
RAPORT

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO