przejdź do zawartości
Aktualności

Projekt rehabilitacji dzieci z MPD

Szpital Kliniczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi nabór pacjentów do projektu pn. "Upowszechnienie technologicznie wspomaganej disgnostyki funkcjonalnej i rehabilitacji dzieci i młodych dorosłych z MPD w województwie wielkopolskim". Projekt stanowi uzupełnienie fizjoterapii poprzez wykorzystanie zrobotyzowanego i technoilogicznie zaawansowanego zprzętu. Rehabilitacja i zakwaterowanie w ramach projektu jest bezpłatne. Udział w programie mogą wziąć osoby w wieku od 5 do 21 lat z woj. wielkopolskiego ze zdiagnozowanym MPD. Szczegóły projektu w ulotce i na stronie www.orsk.ump.edu.pl/wrpo

Ulotka do pobrania - pobierz

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO