przejdź do zawartości
Aktualności

Program psychologiczno-terapeutyczny dla sprawców przemocy w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie wraz z Ośrodkiem Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie informują, że rozpoczęła się realizacja I edycji programu psychologiczno-terapeutycznego dla sprawców przemocy w rodzinie. Program skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, potrzebujących pomocy w radzeniu sobie z różnymi problemami osobistymi, jak również rodziców mających trudności z wychowaniem dzieci bez użycia przemocy. W założeniu, oddziaływania psychologiczno - terapeutyczne mają stanowić kontynuację i pogłębienie oddziaływań korekcyjno - edukacyjnych. Niemniej jednak, zgodnie z założeniami możliwy jest również udział osób, które nie były wcześniej odbiorcami działań o charakterze korekcyjno-edukacyjnym.
Program skierowany jest również do osób uzależnionych zachowujących abstynencję, które wymagają pomocy psychologiczno-terapeutycznej w pracy nad zmianą dotychczas stosowanych, destrukcyjnych dla nich i ich rodziny, wzorców zachowań oraz osób, które w sposób przemocowy profilują relacje ze swoimi dziećmi, małżonkami i partnerami.
Program skierowany jest do osób dorosłych tj. kobiet i mężczyzn, chętnych do pracy nad zmianą swoich postaw i zachowań. Osoby zgłaszające się do programu mogą korzystać z niego samodzielnie lub być skierowane przez instytucje, organizacje zaangażowane w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, np. sądy (kuratorzy wydziałów rodzinnych i karnych), ośrodki pomocy społecznej, powiatowe centra pomocy rodzinie czy zespoły interdyscyplinarne.
Spotkania mają charakter indywidualny i prowadzone są przez dwójkę wykwalifikowanych psychologów.
 
Osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do siedziby Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie, ul. Kościelna 46, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00, kontakt telefoniczny: 63 270 44 30, 512-493-486, e-mail: interwencja@pcpr.konin.pl
 
 
Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO