przejdź do zawartości
Aktualności

Program korekcyjno – edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

W dniu 10 czerwca b.r. w Kleczewie ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie- Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej  w ramach Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W spotkaniach uczestniczy 9 mężczyzn stosujących przemoc wobec swoich najbliższych. Program realizowany będzie przez okres 4 miesięcy, w wymiarze 60 godzin zajęć grupowych i 10 godzin sesji indywidualnych. Zajęcia  prowadzone są przez dwóch trenerów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Naczelnym celem programu jest redukcja zachowań agresywnych u jego uczestników, kształtowanie postawy partnerstwa i szacunku wobec innych osób,  oraz odpowiedzialności za popełnione czyny przemocowe.

Oddziaływania korekcyjno – edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są prowadzone w celu:

  1. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie faktu stosowania tej przemocy, podniesienia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie,
  2. naukę sposobów radzenia sobie z agresją
  3. rozwijania umiejętności do samokontroli współżycia w tej rodzinie
  4. kształtowania umiejętności w zakresie wychowania dzieci bez użycia przemocy
    w rodzinie.

Realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie stanowi integralną cześć całego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzupełnia różne formy interwencji prawnych i administracyjnych podejmowanych wobec tych osób.

Program ma charakter otwarty, zapraszamy osoby zainteresowane  do kontaktu w sprawie udziału w nim  z Jackiem Biskupskim, specjalistą pracy z rodziną, tel. 63/2704430, 512493486

 

Elżbieta Sroczyńska - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO