przejdź do zawartości
Aktualności

Pracownicy PCPR prelegentami w konferencji

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie p. Dorota Kaźmierczak – kierownik Zespołu ds. Pieczy Zastępczej oraz p. Jacek Biskupski – kierownik Ośrodka Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie w dniu 25 kwietnia 2017 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Ślesinie aktywnie włączyli się w konferencję pt.: „Dziecko w obliczu sytuacji kryzysowej – interwencja, wsparcie, terapia”, która została zorganizowana przez Powiatową Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Ślesinie.
Pani Dorota Kaźmierczak  przedstawiła referat pt: „Dziecko w kryzysie z perspektywy praktyki rodzinnej pieczy zastępczej”. Natomiast p. Jacek Biskupski  wygłosił referat pt. „Kryzys w rodzinie doświadczającej przemocy. Praca ze sprawcą przemocy w ramach programów korekcyjno-edukacyjnych”. Konferencja adresowana była przede wszystkim do osób zajmujących się wspieraniem dziecka i rodziny znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

Kontakt
PCPR w Koninie
ul. Aleje 1 Maja 9
62-510 Konin
tel./fax: 63 243-03-06
Email: sekretariat@pcpr.konin.pl
Formularz kontaktowy
Organizacje
Samorząd Województwa WielkopolskiegoPaństwowy Fundusz Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychPortal Organizacji PozarządowychMinisterstwo Rodziny Pracy i Polityki SpołecznejStarostwo Powiatowe w KoninieWielkopolski Urząd Wojewódzki PoznańBiuletyn informacji publicznejPortal Funduszy EuropejskichOgólnopolskie Stowarzyszenie Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”Agencja Rozwoju RegionalnegoPowiatowy Urząd Pracy w KoninieSystem Obsługi Wsparcia
© 2020 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie
created by PERSABIO